Diplomat Shop Baku

Quraşdırma Layihələrinin Hazırlanması

80 kVA Generatorun İşə Salınması

0,4 kV-lik Əsas Paylayıcı Panellərin Quraşdırılması

Aşağı Gərginlikli Paylayıcı Quraşdırma

İşıqlandırma və Rozetkaların Quraşdırılması

Kabel Daşıyıcı SistemləriƏ

Telefon və Data Sistemlərinin Quraşdırılması

Yanğın Aşkarlama və Xəbərdarlıq Sistemlərinin Quraşdırılması

CCTV Sistemlərinin Quraşdırılması

Peyk TV Paylama Sistemi