Port Bazar Market

Quraşdırma Layihələrinin Hazırlanması

İşıqlandırma və Rozetkaların Quraşdırılması

Kabel Daşıyıcı Sistemləri

0,4 kV-lik Əsas Paylayıcı Panellərin Quraşdırılması

Aşağı Gərginlikli Paylayıcı Quraşdırma

Torpaqlama Sistemi

Ups və Generator QUraşdırılması

Telefon və Data Sistemlərinin Quraşdırılması

Yanğın Aşkarlama və Xəbərdarlıq Sistemlərinin Quraşdırılması

CCTV Sistemlərinin Quraşdırılması

Audio və Səsli Siqnal Quraşdırmaları

Girişə Nəzarət və Nəzarət Sistemlərinin Quraşdırılması