Qəbələ – Ətçilik Və Südçülük Kompleksi

Quraşdırma Layihələrinin Hazırlanması

1600 kVA 10 kV/0,4 kV Transformatorların İşə Salınması

10 kV və 0,4 kV Kabellərin Çəkilməsi

0,4 kV-lik Əsas Paylayıcı Panellərin Quraşdırılması

1000 kVA , 550 kVA Generatorların İstismara Verilməsi

1000 kVA , 550 kVA Tənzimləyicilərin İşə Salınması

Aşağı Gərginlikli Paylayıcı Quraşdırma

İşıqlandırma və Rozetkaların Quraşdırılması

Binalar Arasında Boru Kəmərləri və Zəif Cərəyan Kabelləri

Kabel Daşıyıcı Sistemləri

Telefon və Data Sistemlərinin Quraşdırılması

Yanğın Aşkarlama və Xəbərdarlıq Sistemlərinin Quraşdırılması

CCTV Sistemlərinin Quraşdırılması

Peyk TV Paylama Sistemi

Audio Sistemləri

Ətraf Mühitin İşıqlandırılması Yol İşıqlandırması