Soyuq Hava Depo Kompleksi

Quraşdırma Layihələrinin Hazırlanması

2500 kVA 10 kV/0,4 kV 2 ədəd Transformatorların Işə Salınması

10 kV və 0,4 kV Kabellərin Çəkilməsi

0,4 kV-lik Əsas Paylayıcı Panellərin Quraşdırılması

1000 kVA , 450 kVA Generatorların İstismara Verilməsi

Aşağı Gərginlikli Paylayıcı Quraşdırma

İşıqlandırma və Rozetkaların Quraşdırılması

Kabel Daşıyıcı Sistemləri

Yanğın Aşkarlama və Xəbərdarlıq Sistemlərinin Quraşdırılması

CCTV Sistemlərinin Quraşdırılması

Peyk TV Paylama Sistemi