ZƏNGİLAN “DOST AGRO PARK”

Asbuild Layihələrinin Hazırlanması

İşıqlandırma Quraşdırılması

Priz ve UPS Quraşdırılması

Aşağı Gərginliyin Paylanması və Şinlərin Quraşdırılması

0,4 kV-lik Əsas Paylayıcı Panellərin quraşdırılması

Kabel Daşıyıcı Sistemləri

Telefon və Data Sistemi

Strukturlaşdırılmış Kabelləmə Texnikası

Yanğın Aşkarlama və Xəbərdarlıq Sisteminin Quraşdırılması

Audio və Səsli Siqnal Sisteminin Quraşdırılması

Kartla Giriş və Nəzarət Sisteminin Quraşdırılması

Konfrans Sistemləri